Šī lapa ir izdrukāta no LELB svētdienas skola
Interneta adrese:
http://www.svskola.lv/lv/?ct=manasvetdsk&fu=read&id=130

Nīgrandes draudzes svētdienas skola

    Mūsu baznīca  un svētdienas skola atrodas netālu no Ventas skaistā vietā.

    Katru septembri pie baznīcas ziņojuma dēļa tiek piestiprināts aicinājums uz svētdienas skolu. Kā arī aicinājums tiek izteikts Nīgrandes pamatskolas 1.klases skolēniem.

Zigrīda Paksmane        
Svētdienas skolas skolotāja

    Skolā mācās 30 bērni – jaunākās grupiņas „Jēriņi” un „Zaķēni”, vidējās grupas – „Pūces”. Katram bērnam ir dzīvnieka trafarets, kur uzlīmē mazu sirsniņu par zīmi, ka bijis nodarbībā.

    Šogad mācību gadu sākām ar ekskursiju uz Embūti, jo mūsu draudze daudzus gadsimtus ir bijusi Embūtes filiāle.

    Mācāmies pēc LELB svētdienas skolu nozares izstrādātas programmas, kā arī izmantojam programmu „Pieaugt Kristū”.

    Katru gadu izvēlamies zelta pantu – teicienu, ko Jēzus par sevi saka Jāņa evaņģēlijā. Šogad tas ir „Es esmu dzīvības maize”( Jņ. 6:35 ).
    Bībeles pantu apgūšanā izmantojam Bērnu Bībeli, BKIA metodiskos materiālus un attēlus, „Svētdienas skolas Bībeles stāstus bērniem” I un II daļu un metodisko līdzekli svētdienas skolu skolotājiem „Dāvā bērniem Dieva Vārdu”.

    Katram bērnam ir mapīte, kurā glabā pa tēmām sakārtotas darba lapas, zīmējumus, uzdevumus.
    Lai bērniem būtu interesanti, izmantojam dažādas mācību formas un metodes, spēlējam spēles. Piedalāmies tālmācības kursos „Bībeles kursi bērniem”( Luterāņu stunda), „Redzi un dari” un „Pētnieki” ( pastkastītes klubs – BKJK ) . lai būtu nodarbošanās katru dienu, daži bērni lasa „Gribu zināt vairāk” ( Bērnu evaņģelizācijas apvienība ) .

    Cenšamies ievērot pēctecību. Vidējā grupā šogad izveidoja grāmatiņu par Jēzus dzīvi, izgatavoja Loto spēli par Jaunās Derības jautājumiem. Mācāmies „Pērlīšu Lūgšanu”, izmantojot Svētdienas Rīta „Sinepju Graudiņa” uzdevumus par personām Bībelē.

    Ik gadu gatavojam arī Ziemassvētku un Lieldienu uzvedumus, kurus parādām draudzei. Svētku dienās apciemojam un sveicam vecos draudzes locekļus un ciema iedzīvotājus. Vairākus gadus piedalāmies Saldus M. Lutera draudzes pasākumos Ziemassvētkos. Ar interesi bērni piedalās arī Adventa kalendāra organizētajos konkursos un pasākumos.

    Šogad īpaši gatavojamies Lieldienām. Gavēņa laikā katru nedēļas nodarbību veltām noteiktai tēmai. Pirmajā nedēļā mācījāmies par ciešanu laiku; otrajā – par Pūpolu svētdienu un Jēzus darbību templī; trešajā – par Zaļo ceturtdienu; ceturtajā  - par Jēzus sodīšanu. Bet Kristus augšāmcelšanās svētkos nodarbība būs laukā. Bērni dosies uz ugunskura vietu. Pa ceļam pieturās būs jāizpilda radoši uzdevumi un jāatbild uz jautājumiem. Ugunskura vietā veidosim maketu „Jēzus ir dzīvs” ( skatīt Dž. Čepmena „Veidosim Bībeli savām rokām”102.lpp.).

    Mācību gada noslēgumā kopā ar vecākiem apmeklējam Ģimenes dienai veltītu dievkalpojumu. Bērni saņem apliecību par sekmīgu mācīšanos gada garumā.

    Rudenī un pavasarī piedalāmies baznīcas un skolas apkārtnes uzkopšanā. Vasarā – svētdienas skolu kopīgajā pasākumā Kuldīgā, Saldū un Priekulē.

    Skolai ir plašs mācību materiālu klāsts. Skolas darbu finansiāli atbalsta vietējā draudze un arī māsu draudze Karslundē Dānijā.

    Mums ir labi draugi Jaunpils svētdienas skolā. Esam bijuši ciemos pie viņiem un viņi pie mums.

    Lai Dieva svētība Latvijas svētdienas skolām!

    Lai mums, skolotājiem, pietiek laika, spēka un prieka šai svētīgajā darbā!

    Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!