Jaunā Derība 

Šoreiz publicējam Norvēģijas Svētdienas skolu asociācijas vadītāja
mācītāja Alfa Danbolta izstrādātās aktivitātes:

Jāņa ev. 1:45 („Mēs esam atraduši.. Jēzu”)

Bībeles panta mācīšanās

Pasakiet pantu visi kopā. Spēlējiet „Nāc un redzi!”. Viens bērns iziet priekšā un pieiet pie Jēzus attēla, kas novietots, piemēram, uz flaneļa tāfeles. Tad viņš aicina un atved pie Jēzus attēla citu bērnu, sacīdams: „Nāc un redzi! Nāc un dzirdi! Mēs esam atraduši Jēzu!” Tad šie divi bērni aicina vēl divus un tā turpinās, kamēr visi bērni nonākuši pie Jēzus attēla. Beigās visi kopā vēlreiz atkārtojiet Bībeles pantu un nodziediet kādu dziesmu par Jēzu.

Lūkas ev. 5:1–11 (Mēs esam Dieva darbabiedri )

Radošs darbiņš

Bērni var pagatavot Bībeles stāsta varoņus no plastilīna vai māla. Zils audums vai papīra lapa noderēs jūras attēlošanai, bet, piemēram, sīpolu tīkliņš – tīklam. Izgatavojiet no papīra laivu un zivis. Varat pacienāt bērnus ar cepumiem vai konfektēm zivs formā. Bērni var pagatavot arī grāmatzīmes zivs formā. Pastāstiet bērniem, ka zivs kristietībā ir Jēzus simbols.

Lūkas ev. 18:9–14; Jāņa ev. 14:1–6

„Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs!”

Aktivitāte „Grēku piedošana”

Bērniem ne tikai jādzird, ka viņi ir grēcinieki. Viņiem jāpalīdz nest grēkus Jēzus priekšā un ticēt Viņa piedošanai. Daudziem palīdz konkrētas darbības.

Nolieciet pie durvīm spaini ar smagiem akmeņiem. Katrs bērns paņem vienu akmeni. Arī skolotājs paņem akmeni. Akmens mums atgādina par grēku. Arī to ir smagi nest. Aiciniet bērnus pārdomāt, kas viņus nospiež. Tas nav jāpasaka skaļi. Tad aiciniet bērus klusu doties pie altāra (grupas) ar savu akmeni un izstāstīt (klusu) Jēzum par savu grēku. Lūdziet piedošanu. Kopīgi atkārtojiet Bībeles pantu: „Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs!” Tad katrs var klusu nolikt savu akmeni pie altāra un izjust, cik labi ir tikt atbrīvotam no nastas.

Kopā skaļi lūdziet: „Mīļais Dievs, paldies Tev, ka Tu man Jēzus dēļ esi piedevis. Āmen.”

Varat izmantot arī citu aktivitāti. Pastāstiet, ka gan farizejs, gan muitnieks bija grēcinieki. Savā sirdī viņi bija gribējuši darīt ļaunu un darījuši to. Arī ar mums ir tāpat. Kā mēs varam atbrīvoties no grēka savās sirdīs? Parādiet mazu tāfelīti, kas noklāta ar krītu. Kā mēs varam tāfeli atkal padarīt tīru? Aiciniet kādu bērnu pamēģināt to notīrīt ar sausu lupatu. Tas neizdodas diez cik labi. Tā tas ir arī tad, kad paši saviem spēkiem gribam atbrīvoties no grēka. Mums pašiem tas nekad neizdodas, lai arī kā mēs necenstos. Ko muitnieks teica Dievam? Kad mēs tā lūdzam, Jēzus pats nomazgā mūsu grēkus. Ļaujiet bērnam nomazgāt tāfeli ar mitru lupatu.

Apustuļu darbi 2:1–18 (Svētais Gars dod spēku)

Rotaļa ar baloniem

Svētais Gars ir neredzams, taču mēs pamanām Tā darbību. Gaiss ir neredzams, bet mēs zinām, ka tas ir visapkārt. Piepūtiet balonu. Mēs zinām, ka tajā ir gaiss, kaut arī nevaram to redzēt. Kad palaižam balonu, tas aizlido. Dariet to!

Svētais Gars mums neliek aizlidot kā baloniem. Ko dara Gars? Viņš palīdz mums iepazīt Jēzu un ticēt Jēzum. Viņš palīdz mums darīt to, ko aicina darīt Jēzus.

Katrs bērns piepūš balonu, uzraksta uz tā savu vārdu un ļauj balonam aizlidot.

Kustīgais attēls.
Bērni uzzīmē apustuļus ar uguns mēlēm un izgriež uguns mēles. Izveidojiet zīmējuma abās malās virs apustuļu galvām vertikālus iegriezumus tā, lai tajos var ievietot un vilkt turp un atpakaļ garu papīra sloksni. Ieveriet sloksni un atzīmējiet, kur jāatrodas uguns mēlēm. Izvelciet papīra sloksni un izkrāsojiet uz tās atzīmētās uguns mēles. Laukumam ap uguns mēlēm jābūt tādā pašā krāsā kā fons aiz apustuļu galvām. Vispirms parādiet apustuļus bez uguns mēlēm, tad pavelciet sloksni, lai tās parādītos.

Apustuļu darbi 5:17–32 („Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem”)

Kopīgs zīmējums.
Izvēlieties kādu notikumu, piemēram, Pēteris tiesas priekšā. Fonam izmantojiet lielu papīra loksni. Katrs bērns zīmē vienu personāžu un izgriež to. Visas figūras uzlīmē uz fona. Kāds vecāks bērns uzraksta uz lapas arī zelta pantu: „Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem (Ap. d. 5:29).”