Materiālu sistematizācija LELB Metodiskajā kabinetā 

Šajā sarakstā atspoguļots materiālu sistematizācijas princips Svētdienas skolu nozares Metodiskajā kabinetā. Metodiskā kabineta iecirkņu filiāles var izmantot šo paraugu vai arī veidot pašas savu sistēmu

* Šos materiālus var grupēt arī pēc iepriekšminētajām tēmām, piemēram, pievienot Ziemassvētku dziesmas pie Ziemassvētku materiāliem..