Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
lapas: 1-10  11-20 21

Aicinām uz svētdienas skolas skolotāju konferenci “Jēzus apskautie”

sestdien, 12.septembrī, Rīgā, Krusta baznīcā.

Šogad LELB svētdienas skolas skolotāju konference veltīta pārdomām par bērnu ticību un mūsu pašu priekšstatiem par Dievu. Domāsim par to, kāpēc Jēzus nostatīja bērnu mācekļu vidū, sev blakus un, apkampis viņu, sacīja: "Ja kas vienu no šiem bērniem uzņem Manā Vārdā, tas Mani uzņem; bet, kas Mani uzņem, tas neuzņem Mani, bet To, kas Mani sūtījis" (Mk9).

 Aicināti piedalīties LELB Svētdienas skolu skolotāji, Svētdienas skolas atbalstītāji draudzēs un citi interesenti.
Pieteikšanās
līdz 4.septembrim. Kontakti: iveta.kalme@lelb.lv; 26064557

Programma: -  >>>
 lasīt tālak »
Uzmanību!

Sakarā ar māc. A. Guseva komandējumu 6.decembrī plānotās tālākizglītības kursu lekcijas par tēmu "Jesajas mesiāniskie pravietojumi" pārceltas uz 3. janvāri un 7.februāri.

6.decembrī esam ieplānojuši radošo darbnīcu par Adventa un Ziemsvētku tēmu.

Amanda Kvelde mācīs un parādīs, kā no dažādiem materiāliem izgatavot dažādus radošus darbiņus, ko izmantot un mācīt bērniem svētdienas skolā.
Pieteikšanās līdz 28.novembrim!

Kontakti: iveta.kalme@lelb.lv (26064557)
Radošā darbnīca notiks Lutera Akadēmijā, Alksnāja ielā 3 no 10:00-15:00.
Līdzi jāņem šķēres, zīmulis un pildspalva, kā arī neliels cienasts kafijas pauzēm.
 
 

Aicinām skolotājus un arī tos, kuri vēlas kļūt par skolotājiem, uz lekciju ciklu

“Jesajas mesiāniskie pravietojumi”
(vada mācītājs Aivars Gusevs).

Lekciju cikla nodarbības notiks 1.novembrī un 6.decembrī (10:00-15:00)

Rīgā, LELB Virsvaldē (M.Pils ielā 4) vai Lutera Akadēmijā.

2015.gadā arī plānotas dažādas tālākizglītības lekcijas (3.janvārī, 7.februārī, 7.martā, 4.aprīlī).

Lūdzam pieteikties līdz 20.oktobrim! (iveta.kalme@lelb.lv vai t.26064557)

1.novembra nodarbību vieta vēl tiks precizēta un paziņota kursu dalībniekiem.

Svētdienas skolas nozares darba grupa

 

LELB Svētdienas skolas skolotāju konference
„Kas Mani apliecinās cilvēku priekšā” 
2014.gada 13.septembrī
Rīgā, Krusta baznīcā, Ropažu ielā 120 

Programma:
  
No 9:30 reģistrācija, līdzpaņemto groziņu cienasti, tēja un kafija.
   No 9:30 * Grāmatu galds (Luterisma mantojuma fonds). * Svētdienas skolas nozares izdoto materiālu saņemšana (CD „Mazais katehisms dziesmās” u.c.). * Izstādes „Mēs mācāmies Katehismu” materiālu izvietošana
  10:30-11:45 Dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu (māc. Ivars Jēkabsons)
  12:00-13:00 Bērnu iesvētes prakse LELB draudzēs, tās nozīmība (Biķeru dr. svētdienas skolas skolotāja Laila Čakare, Rīgas Sv. Jāņa dr. skolotāja Inga Ermansone u.c.)
  13:00-13:30 Kafijas pauze. Pašu izveidotās izstādes „Mēs mācāmies Katehismu” apskate 
  13:30-14:30 Lekcija "Bērnu katehēze un iesvēte luteriskajā tradīcijā" (māc. Aleksandrs Bite). 
  14:30-14:45 Informācija par nozares darbu, nākotnes plāniem un citi aktuāli jautājumi 
  14:45-15:00 Noslēguma svētbrīdis, aizlūgšanas.

Lūdzam ņemt līdzi materiālus un uzskatāmas idejas par Katehisma mācīšanu svētdienas skolā, kā arī cienasta groziņus!

LELB Svētdienas skolas nozare (kontakti un pieteikšanās: iveta.kalme@lelb.lv, 26064557)

Lūdzam pieteikties brīvprātīgos palīgus (dažādi darbiņi no pl 9:00 Krusta baznīcā) 
 
  Aicinām

svētdienas skolas skolotājus

uz radošo un praktisko darbnīcu

“Lieldienas gaidot”

sestdien, 5.aprīlī (10:00-14:30) LELB Virsvaldē, M.Pils 4
    Darbnīcas apmeklētājiem būs iespēja, izmantojot dažādus materiālus un dažādas tehnikas, tai skaitā papje-maše tehniku, iemācīties izgatavot Lieldienu simbolikā balstītus telpu dekorus, apsveikumus un telpiskus maketus, kas ataino Klusās nedēļas un Lieldienu notikumus.

To visu varēsiet mācīt tālāk – svētdienas skolā:)

Pasākumu vada Ilze Gulbe.

Dalība bez maksas.

Pieteikšanās līdz 2.aprīlim (iveta.kalme@lelb.lv, 67507978 vai 26064557)

 

    Kompaktdiskā ietverto dziesmu teksti ir M. Lutera “Mazā katehisma” mācību gabali: baušļi, apustuļu ticības apliecība, Tēvreize, rīta un vakara lūgšana, kā arī Bībeles panti, kas saistīti ar grēksūdzi, Kristības un Svētā Vakarēdiena sakramentu. Diskā ietvertas arī dziesmu fonogrammas.
    Jaunais CD būs labs palīgs gan bērniem, kuri mācās katehismu, gan viņu vecākiem, svētdienas skolas skolotājiem un citiem kristīgās izglītības darbiniekiem.
    Šo projektu LELB Svētdienas skolas nozare realizēja, pateicoties Pasaules Luterāņu Federācijas atbalstam.


Katra LELB draudze var saņemt savai svētdienas skolai vai draudzes bibliotēkai jauno kompaktdisku “Mazais katehisms dziesmās”.

Tuvāka informācija draudzēm, sazinoties ar LELB Svētdienas skolas nozares koordinatori Ivetu Kalmi (iveta.kalme@lelb.lv; t. 67507978 vai 26064557).

LELB Svētdienas skolas nozare

 

3 reizes: 16.nov., 14.dec., 11.janv. 10:00 – 15:00

LELB Jauniešu centrā, Vecrīgā, Mārstaļu ielā 10.

Metodika

Praktiskā teoloģija

Apmācībai cauri vadīs māc. Roberts Otomers

Lektori: māc. Ģ.Prāmnieks, māc. J.Uļģis, māc. K.Kalniņš

 

Dalības maksa: 10 Ls.

Pieteikšanās līdz 2013.g. 4.novembrim: lelb.jn@gmail.com 

Kontakti:

·     Roberts Otomers: roberts.otomers@lelb.lv 26727483 (TELE2)

·     Iveta Kalme: iveta.kalme@lelb.lv 67507978 (darbā), 26064557 (BITE)


 lasīt tālak »
    LELB Svētdienas skolu nozare vēlas izvērtēt svētdienas skolas skolotāju sagatavošanas kursu organizēšanas nepieciešamību 2013./14. mācību gadā.

    Esam saņēmuši vairākus interesentu pieteikumus, tomēr vēlams, lai grupā būtu vismaz 30 cilvēki. Kursu norisei nepieciešams, lai draudzes vai kursu dalībnieki atbalstītu šo pasākumu ar ziedojumu. Kursu izmaksas vienam dalībniekam ir 25 Ls.

    Kursu norises laiks: no novembra līdz maijam, kopā 8 nodarbību dienas. Norises vieta: LELB Virsvalde, Rīgā, M. Pils 4.

    Aicinām pieteikties līdz 25.oktobrim. Kontakti: 67507978, 26064557; iveta.kalme@lelb.lv

    Grupas nokomplektēšanās gadījumā informēsim par ziedojuma kontu un kursu norises detaļām.

     LELB Svētdienas skolas nozare
 
LELB Svētdienas skolu nozare aicina uz skolotāju konferenci „DEBESS LIETUS, LĪSTI!”, kas notiks 2013.g.14.septembrī Rīgā, Lutera Akadēmijas telpās, Alksnāja ielā 3.
Programmā:

10:00 -11:00 Reģistrācija. Grāmatu galds. Kafija, tēja.

11:00          - Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu (māc. Ivars Jēkabsons)
                  - Lekcija "Skolotāja garīgā dzīve" (māc. Rinalds Grants)
                  - Saruna „Bērna lūgšana” (vada māc. Ivars Jēkabsons)
                  - Praktisko/radošo darbu izstāde. Nozares darbs un nākotnes plāni.

14:45-15:00 Noslēguma svētbrīdis.

Aicinām:

ņemt līdzi cienastu kafijas pauzēm!
pirms konferences sazināties ar grāmatnīcu „IHTIS” un pasūtīt Jums nepieciešamās grāmatas (www.ihtis.lv).
ņemt līdzi vismaz 1 praktiskā/radošā darba paraugu – izstādei, no kuras varēsim savstarpēji smelties idejas.
pieteikties brīvprātīgos palīgus, kuri būtu gatavi konferences dienā izvietot atvestos darbiņus izstādē, reģistrēt konferences dalībniekus, palīdzēt uzvārīt tēju, saklāt un pēc konferences arī novākt kafijas galdus, kā arī veikt citus nelielus pienākumus (no 9:00).
Pieteikšanās un tuvāka informācija: t.67507978, 26064557; iveta.kalme@lelb.lv;
 
Seminārs notiks sestdien, 2013. gada 9. februārī,
Rīgā, Vecajā Sv.Ģertrūdes ev. lut. baznīcā.

Svētdienas skolu skolotājiem, mācītājiem, draudžu darbiniekiem,

skolotājiem un speciālās izglītības skolotājiem,

bērnu sociālo aprūpes centru un sociālo dienestu speciālistiem –

sociālajiem darbiniekiem, rehabilitētājiem un aprūpētājiem –,

nevalstisko organizāciju pārstāvjiem,

kā arī citiem interesentiem

 

bez maksas seminārs -
par bērnu un jauniešu ar attīstības traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā

 lasīt tālak »
lapas: 1-10  11-20 21

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »