Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
- Mans jautājums
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 
Mūsu jautājumi un Dieva atbildes? Kā tas iespējams?

Psalms 40:6.8-9

6 Lieli ir Tavi darbi, Kungs mans Dievs, ko Tu mūsu labad esi darījis, un diženas ir Tavas svētības pilnās domas par mums! Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt.

8 Tad es teicu: "Raugi, te es esmu! Grāmatā stāv par mani manis paša vietā rakstīts:

9 man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī."

Ja mēs jautātu par to, kādā veidā Dievs mūs uzrunā un mums atbild, tad viena no pirmajām atbildēm būtu – Bībele! 
   Dievs mūs uzrunā Bībelē. Jā, patiešām, Dievu mēs satiekam Bībelē. Tur mēs Viņu iepazīstam, tur lasām un dzirdam Viņa Vārdu, tur mēs katrs ar Viņu sarunājamies. Bībele - šī brīnišķīgākā grāmatu grāmata mums palīdz ieraudzīt pasaulē un mūsu pašu dzīvē Dieva lielos darbus un Viņa svētības pilnās domas par mums!

Vēl vairāk, Dāvids, šajā Bībeles vietā saka: „Grāmatā stāv par mani manis paša vietā rakstīts”. Es domāju, ka tāpat kā Dāvidam, tā arī jums (bērni) Bībelē ir savas vietas, kas jūs uzrunā un kas stāsta tieši par jums. Pat tad ja jūsu vārds nav tur pieminēts, jums tur ir savi panti, savas mīļākās Rakstu vietas, kuras droši vien jūs pat zināt no galvas. …

Pašķirstot šo grāmatu var atrast daudz kā laba. Jo ja mēs zinām no Bībeles to, ko saka Dievs, tad mums ir daudz atbilžu vajadzīgā brīdī un vietā, piemēram:

 • Tu saki: „Tas ir neiespējami.”

Dievs saka: „Viss ir iespējams.” (Lūka 18:27)

 • Tu saki: „Esmu pārāk noguris.”

Dievs saka: „Tu atradīsi atvieglojumu savai dvēselei.” (Mateja 11:28-30)

 • Tu saki: „Neviens mani nemīl pa īstam”

Dievs saka: „Es tevi mīlu” (Jāņa 3:16; 13:34)

 • Tu saki: „Es nespēju turpināt.”

Dievs saka: „Mans spēks nespēkā varens parādās.” (2.Korintiešiem 12:9)

 • Tu saki: „Es nevaru tikt tam pāri.”

Dievs saka: „Es darīšu līdzenas tavas tekas.” (Zālamana pamācības 3:5-6)

 • Tu saki: „Es to nevaru.”

Dievs saka: „Tu vari visu Manā spēkā.” (Filipiešiem 4:13)

 • Tu saki: „Tas nav tā vērts.”

Dievs saka: „Viss nāks par labu.” (Romiešiem 8:28)

 • Tu saki: „Es nevar sev to piedot.”

Dievs saka: „Es tev piedodu.” (1.Jāņa 1:9; Romiešiem: 8:1)

 • Tu saki: „Es nepaspēšu.”

Dievs saka: „Es apmierināšu katru jūsu vajadzību.” (Filipiešiem 4:19)

 • Tu saki: „Es baidos.”

Dievs saka: „Es neesmu tev devis bailības garu.” (2.Timotejam 1:7)

 • Tu saki: „Es esmu norūpējies un vīlies.”

Dievs saka: „Visu savu zūdīšanos metiet uz Mani.” (1.Pētera 5:7)

 • Tu saki: „Man nav pietiekoši stipra ticība.”

Dievs saka: „Es esmu katram piešķīris savu ticības mēru.” (Romiešiem12:3)

 • Tu saki: „Es neesmu pietiekoši gudrs.”

Dievs saka: „Es došu tev gudrību.” (1.Korintiešiem 1:30)

 • Tu saki: „Es jūtos vientuļš.”

Bet Dievs saka: „Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu.” (Ebrejiem 13:5)

Tie ir tikai nedaudzi vārdi no tiem, ko var no Dieva uzzināt Bībelē, kurā ir pavisam 66 dažādas grāmatas – kopā vairāk kā tūkstoš lappusēs.

Varam tikai katrs sev pajautāt – ko mēs gribētu Dievam pajautāt, un kādas atbildes mēs katrs varētu atrast Bībelē?

Kā jūs jūtaties, kad lasāt vai dzirdat Bībeles stāstus?

Te varam saskatīt vismaz trīs lietas kā Dievs mūs uzrunā Bībelē:

1.    Bībelei ir tik aizraujoša un pieejama visiem – lieliem un maziem! Vai jūs ziniet, ka no tās vārdiem tu vari būt priecīgs visur – pat slimnīcā. Jo reiz, kad pie kādas meitenītes slimnīcā atnāca vecāki. Tie redzēja, ka (medicīnas) māsiņa lasa priekšā Bībeles stāstu. Vecāki gribēja ko sacīt. Bet meitiņa pielika pirkstiņu pie lūpām un sacīja: „Kuš, klusu, ļaujiet noklausīties līdz galam! Jēzus tur palīdz mācekļiem vētrā, Jēzus piedod grēkus un dziedina.” Turpat blakus citā palātā savā klusībā cerību un gudrību smēlās arī kāds profesors. Tas viss no tās pašas grāmatas – no tām pašām Bībeles vietām, par ko priecājās mazā slimā meitene. Bet kāds cits zēns, kas bija izslimojis bērnu trieku, atklāja īpaši Bībelē apslēpto Dieva vārda nozīmi. Viņam kājām vajadzēja īpašus stiprinājumus, lai varētu paiet, bet tik un tā viņš apmeklēja skolu. Tad kādu dienu viņš nokrita pa kāpnēm… Visi saskrēja un uztraucās vai viņš stipri nesasitās. Nē, viņš atbildēja, ka esot iemācījies labi krist. Jā, viņš zināja, ka pat tad, ja cilvēks nevar viss kļūt vesels, Dievs Bībelē saka: „Esiet priecīgi vienmēr!” (1.Tesaloniķiešiem 5:16)

2.    Bībele arī stiprina un dod cerību. Jo, ko mēs domājam, kad dzirdam stāstus par grēkā krišanu, lielajiem plūdiem, Bābeles torni un arī par Jēzus ciešanām un nāvi. Tas stāsta arī par mūsu grēkiem, ciešanām un nelaimēm. Bet tur ir arī par Dieva mīlestību, kas mums sūta Pestītāju, lai mums grēkus piedotu un lai mēs kļūtu brīvi, priecīgi un laimīgi. Jo Bībele stāsta arī par to kā Jāzeps atkal satika savus brāļus, kā Dāvids ar Dieva palīgu pieveica lielo Goliātu un kā Jēzus uzcēlās no kapa atkal dzīvs!

3.    Bībele māca mīlēt Dieva likumus. Ko jūtam kad lasām par baušļiem? Tie liekas grūti un nesaprotami. Daudziem cilvēkiem baušļi nepatīk – sevišķi tie, ka nedrīkst laulību pārkāpt, zagt, melot un iekārot ļaunu. Tāpat daudziem ir grūti, ka vienmēr jāgodā vecāki un jāsvētī svētdiena (jāiet svētdienā baznīcā). Daudzi bērni dusmojas uz vecākiem, skolotājiem un Dievu, ka vienmēr kaut kas jāpaklausa. Taču Jēzus paskaidroja, ka no baušļiem mēs mācamies mīlēt! Mēs mācāmies dzīvot tā, ka tuvākam pāri nedarām. Mēs paklausām baušļiem, jo mīlam Dievu. Dāvids tik ļoti priecājās, ka viņš zina, ko Dievs no viņa sagaida. Dāvids tik ļoti iemīlēja Dieva likumus, ka ne tikai zināja droši vien visus 10 baušļus no galvas, bet arī mīlēja tos un dzīvoja pēc tiem. Viņš šajā dziesmā mums saka: „man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī.”

Bet kā ir jums? Vai Bībele stāsta par jums un dod atbildes? Vai Bībelē jums ir savas vietas? Vai tur jūs satiekat Dievu? …?

Dāvids raksta: „Lieli ir Tavi darbi, Kungs mans Dievs, ko Tu mūsu labad esi darījis, un diženas ir Tavas svētības pilnās domas par mums! Taviem brīnumiem un padomiem nav nekā līdzīga. Kad pūlos tos izteikt un pasludināt, es nespēju tos saskaitīt.
Tad es teicu: "Raugi, te es esmu! Grāmatā stāv par mani manis paša vietā rakstīts: 
man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī." Āmen!

Mācītājs Ivars Jēkabsons 

 Iesūtīts: 2007.11.29
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »