Grāmatu jaunumi
Aktualitātes
Nozare
Statistika
Kur notiek
Par mums
Kontakti
Jaunumi
Galerija
RĪGAS ARHIDIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
LIEPĀJAS DIECĒZE
Kontakti
Jaunumi
Galerija
DAUGAVPILS DIECĒZE
Karte
 Bērni - Tā Kunga dāvana
 Skolotāju skapis
 Sinepju graudiņš
 Pieaugot Kristū
 ? un atbildes
- Mans jautājums
 Lūgšanas
 Mūzika
 Video
 Vēsture
 Saites
 Ziedojumi
 
   
       Jaunākais
 

 

 

 
izdrukāt 
Vai tikai manā ģimenē ir strīdi?

   Un Jāzeps sacīja saviem brāļiem: "Nāciet tuvāk klāt!" Un tie pienāca. Un viņš sacīja: "Es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti.
   Bet tagad neesiet apbēdināti un nebīstieties, ka jūs mani esat šurp pārdevuši, jo Dievs mani šurp sūtījis, lai jums saglabātu dzīvību.                                                      (1Moz 45:4-5)

   Šī rakstu vieta runā par Jāzepu, kas visu piedeva saviem brāļiem.

   Stāsts par Jāzepu un viņa brāļiem ir stāsts par kopīgas ticības un ģimenes kopību, kas vienmēr nemaz nebija tik laba un pareiza. Jo tie reiz ļoti sastrīdējās savā starpā. 
  Bībele tiešām nerunā tikai par brāļiem un māsām, kas dzīvo saticībā un paklausībā Tam Kungam. Bībele šajā ziņā ir patiesa, jo atspoguļo dzīvi un sadzīvi tādu kāda tā ir. Un dzīve nebūt nav ideāla. Bet lai kāda būtu Bībelē aprakstītā dzīves situācija, tur notiek sastapšanās ar Dievu. Un tas ir tāpat, kā dzīvē, kad redzam gan labas ģimenes, gan sliktas. Bībelē varam atrast tādus stāstus par labām ģimenēm, kā tas bija ar Naomiju un Ruti, kuru attiecībās bija apbrīnojama uzticība un mīlestība. Bet tur mēs varam lasīt arī par Kainu, kas nokāva Ābelu; par Jēkabu, kas piekrāpa Ēzavu. Tāpat tur varam lasīt notikumus pat par Jēzus māti Mariju, brāļiem un māsām, kuri nesapratās ar Jēzu un nāca savaldīt pārlieku iekarsušo un neapdomīgo brālīti, kura darbošanās kļuva bīstama viņa dzīvībai. Jo farizeji bija nolēmuši Jēzu nokaut. Taču arī tur, kur Jēzus attiecības ar viņa tautas brāļiem un māsām un c. autoritātēm noslēdzās ar nosodījumu un nāvi pie krusta, Jēzus līdzīgi Jāzepam beigās varēja sacīt kaut ko labu: “Bet tagad neesiet apbēdināti un nebīstieties, ka jūs mani esat šurp pārdevuši, jo Dievs mani šurp sūtījis, lai jums saglabātu dzīvību.” Jāzeps izglāba savu ģimeni no bada nāves, bet daudzus gadsimtus vēlāk Jēzus savu dzīvību atdeva, lai izglābtu mūs no grēka un mūžīgās pazušanas.

   Daudz notikumu ir stāstā par Jāzepu un viņa brāļiem:

  • Atceries īpašo krāsaino apģērbu, ko viņa tēvs Jēkabs dāvināja Jāzepam; Tāpat īpašie Jāzepa sapņi, ka tīrumā brāļu labības kūlīši paklanījās Jāzepa kūlītim un par debesu ķermeņiem, kas paklanās viņam; Tas radīja lielu skaudību un neapmierinātību vecākajos brāļos.
  • Tālāk atceries brāļu dusmas par Jāzepu, kas izstāstīja tēvam viņu nedarbus (Jāzeps brāļu acīs bija tas pats, kas sīkais, izlutinātais, iedomīgais un sūdzambībele)
  • Tad brāļi  Jāzepu iemeta akā, gribēja nogalināt un pārdeva uz Ēģipti, bet tēvam sameloja, ka viņš ir gājis bojā... Bet svešumā Jāzeps tika iesviests lielajā dzīvē, kārdinājumos, negodā un godā.

   Taisnība ir sakāmvārdam: “Cilvēks domā Dievs dara.” Jo tieši šis sīkais brālis Jāzeps izrādījās vislielākais ierocis un svētība Dieva rokās. Jāzepa stāsta beigās viņš it kā saka – jūs domājāt, kā man ieriebt un nodarīt ļaunu, taču Dievs izdomāja ko labu izveidot no šīm sarežģītajām ģimenes attiecībām. Cilvēks domā, Dievs dara un darbojas mūsu dzīvības glābšanas labā. Neskatoties uz visām dzīves grūtībām un grēka viltībām, Dievs izved visu uz labām beigām. Kā raksta ap. Pāvils: “Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.” (Rom 8:28) Mēs īsti nezinām kāda bija Jāzepa lūgšanu un ticības dzīve, cik daudz viņš mīlēja un lūdza Dievu. Taču Dievs svētīja un izredzēja Jāzepu un lika viņa darbiem izdoties pat cietumā. Vēlāk Dievs Jāzepu ietērpa godībā tikai par vienu soli to atdalot no paša faraona troņa. Jāzeps arī tad neaizmirsa savu ģimeni un brāļus, nepameta tos bēdās, kad uznāca bads, bet izglāba un apgādāja.

   Jāzepa dzīve iesākās Dieva svētītā saticīgā ģimenē. Šī ģimenes kopība Jāzepam zuda brāļu skaudības, strīdu un naida dēļ. Brāļi savā starpā apgājās nežēlīgi. Tā dzīvē diemžēl notiek. Bet Dieva spēks ir lielāks.

   Šodien varam jautāt vai Dievs var vērst par labu arī mūsu attiecību problēmas ģimenē un baznīcā? Jāzepa stāsts saka, ka var. Kaut arī Jāzeps izgāja smagu dzīves skolu, tomēr beigās viņš varēja sacīt: “"Es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti. Bet tagad neesiet apbēdināti un nebīstieties, ka jūs mani esat šurp pārdevuši, jo Dievs mani šurp sūtījis, lai jums saglabātu dzīvību.” 
   Tas ir rakstīts arī priekš mums. Jo Jāzeps – šis sapņotājs un Dievam atvērtais cilvēks tāpat kā mēs varam izdarīt vēl daudz laba. Mums ir stiprs un labs Tēvs debesīs! Man tas atgādina to, ko pēc daudziem gadsimtiem paveica Jēzus Kristus pie krusta. Tur Viņš sacīja: “Viss piepildīts!” un “Tēvs piedodi tiem!”. Līdzīgi Jāzepam Jēzus darbojās it kā sakot – Dievs mani šeit pie krusta ir nolicis jūsu pestīšanas dēļ, Dievs jums dos grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Dievs jūs saglabās nevis iznīcinās! Dievs palīdzēs arī mums katram patiesi izlīgt savā starpā, mīlēt un piedot. Āmen. 
                                                                                                                               Mācītājs Ivars Jēkabsons


 
 Iesūtīts: 2007.07.02
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)

 

Copyright 2006; Created by MB Studija »